หากเพื่อนๆ กำลังสนใจและคิดที่จะทำ สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า หรือ สติ๊กเกอร์โลโก้ เพื่อนำไปติดผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของต่างๆ
ทาง SDsticker.net จะขอแนะนำลักษณะการไดคัทขอบของโลโก้ หรือแบบฉลากสินค้า เพื่อให้เพื่อนๆที่กำลังสนใจอยู่ นำไปเป็นแนวทางในการออกแบบทำโลโก้หรือแบบฉลากสินค้าของเพื่อนๆเอง

ตัวอย่างแบบ โลโก้ ได้คัท

 

จากประกอบภาพข้างต้น เราจะสังเกตุเห็นเส้นสีแดงที่อยู่บนพื้นสีขาว และเส้นสีเขียวอยู่ที่บนพื้นสีน้ำตาล นั่นคือเส้นที่ระบุว่าเราจะทำการตัดตามรอยของเส้นสีนั้นๆ

เส้นสีแดง เป็นส่วนของลักษณะการไดคัทนอกขอบของโลโก้ การไดคัทแบบนี้บนกระดาษสติ๊กพื้นสีขาว จะทำให้หลังจากขั้นตอนการตัดเรียบร้อยแล้วนั้น เกิดขอบสีขาวออกมา ซึ่งดูได้จากลักษณะภาพประกอบด้านล่าง

ส่วน เส้นสีเขียว เป็นลักษณะการไดคัทกินขอบของโลโก้เข้าไปด้านใน เมื่อเสร็จสินขั้นตอนการตัดแล้วจะไม่เกิดของสีขาว การไดคัทแบบนี้ โลโก้หรือฉลากสินค้าที่ออกแบบต้องเผื่อขอบไว้พอสมควร หรือคือการเว้นระยะขอบตัดตก

 

ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า ไดคัดขอบนอก

ลักษณธสติ๊กเกอร์ที่ไดคัทแล้วมีขอบขาว

ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า ไดคัดขอบใน

ลักษณธสติ๊กเกอร์ที่ไดคัทแล้วกินขอบสีเข้าไปด้านในทำให้ไม่มีขอบขาว

 

การที่จะไดคัทให้ตรงเส้นขอบเลยนั้น เมื่อถึงขั้นตอนการตัดจริงแล้ว อาจมีสิทธิที่จะตัดเกินขอบนอกและขอบในของโลโก้หรือฉลากเข้ามาได้

ฉะนั้นเวลาออกแบบโลโก้ หากเพื่อนๆที่ต้องการที่จะนำไปทำสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า หรือตัดสติ๊กเกอร์โลโก้ ก็ควรออกแบบเผื่อในจุดนี้ด้วย
และอย่าลืมดูวัสดุ หรือสิ่งที่เพื่อนๆจะนำสติ๊กเกอร์ไปติดด้วยนะครับว่า เหมาะสมที่จะทำการไดคัทรูปแบบใด

นี่คือบทความสั่นๆ จากทาง SDsticker.net
และสุดท้ายนี้ทาง SDsticker.net หวังว่าบทความเรื่อง "ลักษณะของการไดคัทโลโก้หรือแบบฉลากสินค้า ขอบนอก-ใน" อาจจะช่วยให้เพื่อนๆ ได้แนวทางการออกแบบโลโก้หรือฉลากสินค้าเผื่อสำหรับการทำสติ๊กเกอร์